Šta je mobile first?

Ako se niste susreli sa terminom mobile first do sada, u budućnosti sigurno hoćete. Ovaj pristup izrade web sajtova postao je izuzetno značajan poslednjih godina. Fokus se stavlja na funkcije i web dizajn za mobilne uređaje.

Šta to konkretno znači, koja je razlika? Zar moj sajt nije već responsive?

Koja je razlika između responsive i mobile first web dizajna? Razlika je u pristupu, odnosno početnoj tački sa koje se kreće u izradu web sajta. Responsive web dizajn, UX/UI se pravi prvo za desktop računare, pa se prilagođava mobilnom uređajima, a mobile first UX/UI se pravi prvo za mobilni uređaj.

Zašto je bitan UX i UI?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje prvo moramo da razumemo šta je UX, a šta UI. UX, odnosno User Experience design, ima za cilj da sajt ili aplikacija budu korisniku bliski, odnosno da se korisnik lako snalazi, da mu sadržaj bude pregledan. Ovakav sajt korisnik će želeti da poseti ponovo. UI, odnosno User interface design, je ono što vidimo tokom korišćenja aplikacije, kao što su recimo font, šeme boja, slike i razmaci, ikone, dugmići itd. Za prikaz na mobilnom telefonu svi ovi elementi ne mogu da budu isti kao za prikaz na desktopu, oko drugačije reaguje na veliku površinu pregleda, a drugačije na manju.

Zašto mobile first?

  • Google favorizuje web sajtove rađene mobile first tehnikom;
  • Web sajtovi se brže učitavaju i korisnici ih više „vole“. I ako ste dobro pozicionirani na Google pretrazi, ukoliko posetioci nemaju dobru preglednost web sajta ili im forma sadržaja nije zgodna za upotrebu, brzo će napuštati web sajt, što dalje daje signal Google-u da nešto nije u redu;
  • Google koristi dve vrste crawl-era. Jedni skeniraju mobilnu verziju sajta, a drugi desktop verziju, ali će se od septembar 2020. za pozicioniranje na Google-u koristiti samo podaci koje prikupljaju pametni telefoni Googlebot-ovi, odnosno, svi web sajtovi će se tretirati kao da su kreirani prvenstveno za mobilne uređaje;
  • Zapamtite da je 65-75% poseta internetu je preko mobilnog telefona.

Zajedno kreiramo strategije koje stvaraju jedinstven i inovativni digitalni pristup. Naša kreativna i tehnička ekspertiza pokreću onlajn biznise.

  Pošaljite upit